Vebit keuring

Periodieke veiligheidskeuring voor mobiele, interne transportmiddelen.

Waarom uw heftruck laten keuren?
Sinds 1 juli 1997 is het Arbobesluit van kracht. Deze legt de verantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van veilige materialen bij de werkgever. Heftrucks en andere mobiele interne transportmiddelen zoals palletwagens, stapelaars, reachtrucks en verreikers vallen onder de werkingssfeer van dit besluit. Het VeBIT-keurmerk biedt u de zekerheid dat een intern transportmiddel inderdaad veilig is.

De keurmeesters hebben een technische opleiding met ROVC gevolgd. De keurmeesters controleren de technische staat van de machine aan de hand van een uitgebreide inspectielijst. Als de keurmeester van oordeel is dat het transportmiddel inderdaad aan de gestelde eisen voldoet, krijgt de truck een sticker. De keurmeesters zijn volledig onafhankelijk in hun oordeel.

Ook de keurmeesters krijgen te maken met steekproeven. De onafhankelijke steekproeven worden uitgevoerd door de specialisten van Aboma+Keboma dit gebeurd in opdracht van de VeBIT. Bezoek de VeBIT-site: www.vebit.nl

Onderhoud en keuring in één keer.
De VeBIT-veiligheidskeuring is zo opgezet dat deze kan samen-vallen met een periodieke onderhoudsbeurt.
* truck staat niet langer stil dan strikt noodzakelijk
* door de sticker kunt u er van uitgaan dat geen enkel veligheidsaspect of onderdeel over het hoofd wordt gezien.

Dus ook voor de veligheid van uw truck kunt u bij Klein Gunnewiek Service terecht.