AMTeK hoogwerkerkeur

In de arbowet is vastgesteld dat mobiele arbeidsmiddelen jaarlijks door een deskundige gekeurd moet worden. Voor deze keuring kunt u terug bij Klein Gunnewiek Service.